Financiën

Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

Reserve overlopende projecten programma 9:
Voor de uitvoering van het programma omgevingswet (taakveld 8.1) is een meer gelijkmatige verdeling van de middelen over 2020 en 2021 gewenst. In 2020 zal circa € 200.000 minder worden uitgegeven. Via de reserve overlopende projecten willen we graag dit geld meenemen zodat we ook in 2021 geld hebben om, naast de instandhouding van de programma organisatie,  activiteiten te bekostigen.
In 2020 is niet de verwachting dat woningen binnen de uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen zullen worden aangekocht. De verwachting is wel dat volgend jaar activiteiten plaats zullen vinden. We verwachten dit jaar circa € 1.990.000 via de reserve overlopende projecten over te hevelen naar 2021. Voor de baten geldt hetzelfde omdat we de subsidie voor de (nog) aan te kopen woningen niet ontvangen, maar doorschuiven naar 2021 wordt ook hier gebruik gemaakt van de reserve voor overlopende projecten.
Voor het project Zwitsal is een voordelige afwijking van € 275.000 aan de orde ten opzichte van de huidige begroting. Deze afwijking is betrokken bij de bijgevoegde begrotingswijziging Zwitsal jaarschijf 2020.

Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 10:17:48 met de export van 08/20/2020 10:12:20