Programma's

Openbare ruimte

Programma 3 Openbare ruimte

Portefeuillehouder(s):

W. Willems en M. van Vierssen

Toelichting op wijzigingen toprisico's

Samenvatting risico's

Toprisico's

Gewijzigde risico's

Overige risico's

0

0

7

Voortgang prestaties

Hoofd / sub-Doelstelling

Prestaties

1. Bereikbare, leefbare stad en omgeving, waar doorstroming voor fiets, auto en openbaar vervoer voorop staat (slim, duurzaam, innovatief)

1.1 Iedereen moet zich (op een betaalbare wijze) kunnen verplaatsen met (innovatieve) vormen van vervoer (Inclusiever)

1

2

0

1.2 Optimale doorstroming met fiets, auto en openbaar vervoer,  waarbij zorgvuldig ruimtegebruik uitgangspunt is (Efficiënter)

12

2

0

1.3 Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer (Veiliger)

1

1

0

1.4 Schoner en stiller verkeer in stad en omgeving (Schoner)

3

1

0

1.5 Voorkomen overlast door vliegverkeer

3

1

0

2. Een royaal en veerkrachtig groen-blauwe omgeving voor mens, dier en natuur

2.1 Klimaatbestendiger door stad en dorpen te vergroenen en waterrobuust in te richten

5

0

0

2.2 Toename (of minimaal gelijk blijven) van het aantal (inheemse) soorten van plant en dier

3

2

0

2.3 Vergroenen (meer en beter groen) voor een aantrekkelijke en gezonde stad, dorpen en landelijk gebied

6

3

0

2.4 Verbeteren van het dierenwelzijn

1

1

0

3. Realiseren van een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving met aandacht voor kwaliteit

3.1 Instandhouding van de basiskwaliteit van de openbare ruimte ten aanzien van functionaliteit, veiligheid en uitstraling, binnen het beschikbare budget

3

0

0

3.2 Buitenruimte voor iedereen: onze buitenruimte is uitnodigend als het gaat om spelen, bewegen, sporten en ontmoeten

3

0

0

3.3 Toevoegen van kwaliteit en kleur aan de stad en de dorpen

2

0

0

3.4 Revitalisering van verouderde buurten en wijken

1

1

0

3.5 Zorgdragen voor kostendekkende begraafplaatsen met een gedifferentieerd aanbod

2

0

0

3.6 Zorgdragen voor beheer en exploitatie van parkeergarages en rijwielstallingen

2

0

0

3.7 Zorgdragen voor gladheidsbestrijding

2

0

0

Totaal prestaties

50

14

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 10:17:48 met de export van 08/20/2020 10:12:20