Bedrijfsvoeringsparagraaf

Overhead

0.4 Overhead

Op de overhead verwachten wij op dit moment een batig saldo van € 550.000. De bedrag wordt voor het grootste deel veroorzaakt door vertraging in een aantal ICT-investeringen in de infrastructuur. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 400.000 op de kapitaallasten. Andere voordelen ontstaan door minder inzet BBL-ers (€ 200.000) en vertraging van het project huisvesting Samen 055 (€ 200.000), waardoor de eerste locatie pas in juni 2020 is opgeleverd. Tegenover deze voordelen staan ook nadelen, hoofdzakelijk vanwege Corona. Het gaat hierbij o.a. om ICT-apparatuur om thuiswerken te ondersteunen en extra inzet van personeel. Het risico bestaat dat deze Corona-gerelateerde kosten nog verder oplopen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 10:17:48 met de export van 08/20/2020 10:12:20