Programma's

Bestuur, inwoners en geld

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

Portefeuillehouder(s):

Allen

Toelichting op wijzigingen toprisico's

Samenvatting risico's

Toprisico's

Gewijzigde risico's

Overige risico's

1

2

37

Voortgang prestaties

Hoofd / sub-Doelstelling

Prestaties

1. We zijn een uitnodigende gemeenteraad, college en organisatie

1.1 De versterking van de rolneming door de gemeenteraad

4

0

0

1.2  Wij werken voor en met de inwoners

3

0

0

1.3  Wij werken gebiedsgericht

1

0

0

1.4 Publieke dienstverlening: een persoonlijke benadering, bereikbaar en snel.

1

0

0

1.5 Wij werken regionaal samen waar dit meerwaarde heeft voor onze doelen

1

0

0

2 Apeldoorn voor inwoner en bezoeker

2.1  Via Apeldoorn Marketing werken wij aan de profilering van Apeldoorn bij inwoner en bezoeker

1

0

0

3 Apeldoorn is bekend en erkend in Arnhem, Den Haag en Brussel

3.1  Door lobby willen we niet alleen profileren en beïnvloeden maar ook aanvullende financiering regelen

1

0

0

4 Apeldoorn is een Smart City

4.1 Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van Apeldoorn tot Smart City

2

0

0

5 De financiële positie van Apeldoorn is gezond

5.1  Voldoende eigen vermogen in de algemene dienst en het grondbedrijf

1

0

0

5.2  Onze schuldenlast is in verhouding tot onze inkomsten niet te hoog

1

0

0

5.3  De meerjarenbegroting is in alle jaren (structureel) sluitend.

1

0

2

Totaal prestaties

17

0

2

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 10:17:48 met de export van 08/20/2020 10:12:20