Programma's

Door! met de buitenstad

Programma 9 Door! met de buitenstad

Portefeuillehouder(s):

J. Joon, N.T. Stukker en M. van Vierssen

Toelichting op wijzigingen toprisico's

Samenvatting risico's

Toprisico's

Gewijzigde risico's

Overige risico's

0

0

8

Voortgang prestaties

Hoofd / sub-Doelstelling

Prestaties

1. Een aantrekkelijke leefomgeving

1.1 Visie, beleid en instrumenten voor versterking van groei en vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de stad

2

1

0

1.2 Uitvoering geven aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de stad

2

1

0

1.3 Eenvoudige, betere en snellere dienstverlening

2

3

0

2. Iedereen een thuis

2.1 Basis op orde

4

0

0

2.2 Wonen en zorg

1

1

0

2.3 Comfortabele gezinsstad

1

0

0

3. De ondernemende stad!

3.1 Realiseren van toekomstbestendige locaties voor werk, wonen en leven

3

0

0

3.2 Meer talent aantrekken en boeien

3

0

0

3.3 Apeldoornse kiemkracht verzilveren

3

0

0

4. Versterken van ons toeristisch toplandschap!

4.1 Apeldoorn werkt aan de beste Veluwe beleving!

1

0

0

5. Het realiseren en faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen door middel van bouwgrondexploitatie

5.1 Ontwikkeling en uitgifte van gronden in functie van maatschappelijk gewenste doelen

2

0

0

Totaal prestaties

24

6

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 10:17:48 met de export van 08/20/2020 10:12:20