Programma's

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Portefeuillehouder(s):

D.H. Cziesso, M. van Vierssen en N.T. Stukker

Toelichting op wijzigingen toprisico's

Samenvatting risico's

Toprisico's

Gewijzigde risico's

Overige risico's

0

0

1

Voortgang prestaties

Hoofd / sub-Doelstelling

Prestaties

1. Cultuur en erfgoed: het versterken van het Apeldoorns karakter met een kwalitatieve impuls

1.1 Vergroten van de herkenbaarheid van Apeldoorn

5

1

0

1.2  Investeren in onderscheidend aanbod

2

2

0

1.3  Investeren in educatie en participatie

2

0

0

2. Toegankelijke en goede sportinfrastructuur

2.1  Onze sportvoorzieningen worden door inwoners die er gebruik van maken in 2020 met een rapportcijfer 7 of hoger beoordeeld. (Bron burgerpanel)

1

1

0

2.2 De bezettingsgraad van onze binnensportaccommodaties voldoet minimaal aan de landelijke norm (gymzalen 47%, sporthallen 63%) (Bron indicator: marktanalyse Accres)

3

0

0

2.3 Onze score op een beweegvriendelijke buitenruimte ligt boven het landelijk gemiddelde (Bron: waar staat je gemeente)

1

0

0

3. Uitnodigend sportaanbod (sportstimulering)

3.1 Het sportaanbod wordt door inwoners die er gebruik van maken in 2020 met een rapportcijfer 7 of hoger beoordeeld. (Bron burgerpanel)

0

2

0

3.2  Sportdeelname onder jeugd laat in de periode 2020-2023 een stijgende lijn zien. (Bron KISS rapportage / waar staat je gemeente)

2

0

0

3.3 Het aantal bemiddelingen tussen sportzoekenden met een lichamelijke of geestelijke beperking en sportaanbieders laat in de periode 2020-2023 een stijgende lijn zien. (bron: Uniek sporten )

1

0

0

4. Topsportevenementen inspireren

4.1 Bezoekers waarderen de Apeldoornse topsportevenementen met gemiddeld een 7,5. (bron: economische impact studies evenementen)

1

1

0

4.2 Apeldoorn is in uitingen zichtbaar voor zowel de bezoeker als de kijker (tv, social media, etc)

2

0

0

4.3 Topsportevenementen zetten mensen aan tot bewegen

1

0

0

Totaal prestaties

21

7

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 10:17:48 met de export van 08/20/2020 10:12:20